Mecanici AUTO pentru secolul XXI
Liceul Tehnologic Vernesti

  • Asimilarea de noi informații și beneficierea de exemple de bune practici
  • Crearea de materiale inovative care să valorifice potențialul elevilor și să le îmbunătățească competențele.
  • Creșterea indicelui de inserție pe piața muncii după absolvire
  • Realizarea unei îmbinări mai adecvate a părții teoretice cu partea practică cerută de către angajatori.
  • Crearea unei relații durabile de parteneriat între instituția noastră și instituția școlară din Grecia.
  • Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de profil mecanică participanți la vizita de studiu.
  • Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de profil din cadrul instituției noastre și a elevilor din specializarea mecanică, prin intermediul activităților locale organizate de către participanți.
Mic21

Prezentare Proiect

Industria automotivă este un domeniu în continuă expansiune, dinamic și impune permanent inovație. Fiind unul dintre cele mai mari sectoare atunci când vine vorba despre numărul de angajați, poate fi considerat unul dintre principalii formatori ai tinerilor. În ciuda acestui fapt, școlile de profil de la noi din țară încă mai instruiesc elevii urmând metodele și manualele clasice, iar o mare parte din cadrele didactice fie nu reușesc, fie refuză să se adapteze la schimbare.
Proiectul finanțat prin intermediul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, are menirea să vină în sprijinul armonizării conținutului educațional clasic cu inovația și schimbările permanente ale domeniului, fapt care va crește atractivitatea procesului de predare-învățare.
Acest proiect a fost gândit și conceput cu referință directă la învățământul profesional de 3 ani, profil mecanică auto.
Un număr de 10 persoane vor participa la o vizită de studiu la o școală cu profil asemănător din Kalamata, Grecia, fiind de fapt un schimb real de experiență, de noi idei și abordări. Având în vedere faptul că sistemul de învățământ grecesc este mai dinamic decât cel românesc, exemplele de bune practici și noțiunile nou acumulate, vor contribui într-un mod semnificativ la îmbunătățirea orelor de practică și a conținutului abordat în cadrul acestora.

Obiectivele proiectului sunt:
1. Asimilarea de noi informații și beneficierea de exemple de bune practici care vor fi puse în valoare în instituția noastră prin crearea de variante noi, îmbunătățite ale curricumului deja existent.
2. Crearea de materiale inovative care să valorifice potențialul elevilor și să le îmbunătățească competențele.
3. Creșterea indicelui de inserție pe piața muncii după absolvire, datorită perfecționării elevilor din profilul tehnologic.
4. Realizarea unei îmbinări mai adecvate a părții teoretice cu partea practică cerută de către angajatori.
5. Crearea unei relații durabile de parteneriat între instituția noastră și instituția școlară din Grecia.
6. Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de profil mecanică participanți la vizita de studiu.
7. Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de profil din cadrul instituției noastre și a elevilor din specializarea mecanică, prin intermediul activităților locale organizate de către participanți.
8. Atribuirea unui site web pe care vor fi postate materialele create pe durata desfășurării proiectului, detalii despre activitățile organizate și detalierea exemplelor de bune practici întâlnite în Grecia.

Proiectul va avea impact pe termen lung asupra instituției și va furniza beneficii prin următoarele aspecte:
- conținutul orelor de predare, atât la nivel teoretic cât și la nivel practic, va căpăta un caracter interactiv și stimulant pentru actualii și viitorii cursanți;
- transferul de competențe va asigura o îmbunătățire a cunoștințelor și abilităților elevilor de profil;
- cadrele didactice participante vor aborda diferit mediul educațional, datorită schimbării mentalității și a exemplelor de bune practici;
- relația dintre agentul economic și instituția noastră se va schimba - ne așteptăm la creșterea nivelului de încredere în potențialul elevilor noștri;
- există posibilitatea de atragere de noi parteneri în vederea desfășurării orelor de practică, datorită mediatizării proiectului și creșterii vizibilității instituției. 

Mobirise

Parteneri  Proiect

Mecanici pentru secolul XXI
2020-EY-PCVET-0005

Mobirise

Liceul Tehnologic Vernești

Coordonator de proiect

Mobirise

1st Vocational Lyceum of Kalamata

Instituție gazdă

Vizita de studiu

Pregatire participanti

Contact Scoala

FINANCED THROUGH THE EEA GRANTS 2014-2021
EDUCATION, SCHOLARSHIPS, APPRENTICESHIPS AND YOUTH ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME IN ROMANIA

Mobirise

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

© Liceul Tehnologic Vernesti